Wat is het nut van een tafelkaart?

Op een tafelkaart staan alle sommen met antwoorden weergegeven. Het voordeel hiervan is dat kinderen die moeite hebben met tafelsommen sneller opgaven kunnen oplossen waarin tafelsommen niet de belangrijkste procedure zijn. Daarbij is het zo dat kinderen alleen op de tafelkaart kijken bij sommen waarover ze twijfelen. Voor de som 1×1 zullen ze de tafelkaart niet gebruiken. Door alleen bij de moeilijke sommen te kijken, gaan ze zich die sommen ook eigen maken. Uiteindelijk is de tafelkaart niet meer nodig. Hier kan ook een honderdveld voor gebruikt worden. Bij een honderdveld kunnen kinderen de sommen die ze uit hun hoofd kennen en waarbij ze het honderdveld niet nodig hebben, inkleuren. Alleen de sommen die een kind lastig vindt, blijven over. Op den duur zal ook deze som geautomatiseerd worden en zal het honderdveld niet meer nodig zijn.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.