Mijn kind scoort goed op de cito-toets, maar niet op de methodetoetsen. Wat nu?

Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. De leerkracht van uw kind ziet deze verschillen ook en zal deze resultaten analyseren, of zal dit bespreken met de intern begeleider of rekencoördinator. Op basis daarvan wordt besloten welke aanpak bij uw kind wordt toegepast.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.