Mijn kind scoort goed op de methodetoetsen, maar niet op de cito-toets. Wat nu?

Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. De leerkracht van uw kind ziet deze verschillen ook en zal deze resultaten analyseren, of zal dit bespreken met de intern begeleider of rekencoördinator. Op basis daarvan wordt besloten welke vervolgaanpak bij uw kind past.

Wat veelal het verschil maakt bij leerlingen die hoog scoren op methodetoetsen en beduidend minder op de cito-toetsen, is het ontbreken van voldoende inzicht in het rekenen. Deze kinderen zien minder snel verbanden tussen opgaven en kunnen complexe opgaven (opgaven waarbij veel stappen moeten worden gezet om tot de oplossing te komen) moeilijk oplossen. U kunt met de leerkracht van uw kind bespreken in hoeverre dit voor uw kind geldt.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.