Wat meten de cito-toetsen die de kinderen elk jaar in januari en mei/juni maken?

De uitslag van Cito-toetsen geven een indicatie hoe de vaardigheid van een kind zich ontwikkelt. Er is een standaardscore toegewezen bij elke uitslag, waarmee de toetsen van verschillende leerjaren van een kind te vergelijken zijn. De resultaten van de toetsen geven een beeld van het niveau van een kind. Bij deze toets wordt voornamelijk het langere termijngeheugen getest. Een kind kan worden vergeleken met zichzelf in eerdere leerjaren, met zijn klas, leerlingen van hetzelfde niveau of de normgroep in Nederland (het gemiddelde niveau in Nederland van kinderen op dezelfde leeftijd als uw kind). Op die manier kan een kind dus tijdens zijn/haar gehele schoolloopbaan worden gevolgd. De leerkrachten kunnen de cito-toetsen analyseren om te bekijken waar knelpunten zitten bij een kind. Hier kan vervolgens dan extra hulp geboden worden.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.