Moet/kan ik mijn kind voorbereiden op de cito-toets van rekenen?

Nee, dit hoeft niet. De cito-toets sluit aan bij veelgebruikte lesmethodes (waar De Wingerd er een van gebruikt) en bereidt voldoende voor zodat uw kind de cito-toets kan maken. In de cito-toets staan enkele opgaven die boven het niveau ligt dat uw kind dient te beheersen op het moment van afname. Dit is om leerlingen te signaleren die extra uitdaging aankunnen. Wat veel wordt gedaan, is het oefenen van redactiesommen. Dit zijn opgaven die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de cito-toets waarbij de vraagstelling kan worden geoefend. De leerkracht bereidt uw kind op een goede manier voor op de cito-toets van rekenen.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.