Op welke manier leren kinderen verhaaltjessommen oplossen?

De ene leerling houdt er wel van, de ander helemaal niet: verhaaltjessommen (ook wel redactiesommen). In een kort stukje tekst wordt een situatie geschetst met getallen erin, waarna er een som moet worden opgelost. Zo’n som oplossen vraagt meer van een kind dan ‘de getallen eruit pakken en ermee gaan rekenen’. Daarom leren de juffen en meesters de kinderen een stappenplan om verhaaltjessommen aan te pakken en op te lossen. In het kort komt het op het volgende neer:

Stap 1: Lees de som twee keer. Dit is van belang omdat je, als je een som één keer leest, over woordjes heen kan lezen, of iets leest wat er helemaal niet staat.
Stap 2: Bedenk eerst eens goed wat ze willen weten, wat is precies de vraag?
Stap 3: Schrijf in steekwoorden op welke informatie er in de som gegeven staat. Hierbij filteren kinderen overbodige tekst weg.
Stap 4: Schrijf de som op en reken hem uit. Schrijf ook tussenstappen op, zodat je altijd kan terugvinden wat je gedaan hebt. Bijkomend voordeel is dat de juf of meester ook terug kan lezen hoe je een som aangepakt hebt en kan helpen als het fout gegaan is.
Stap 5: Controleer je antwoord. Is het gegeven antwoord wel logisch? Heb je wel echt antwoord gegeven op de vraag?

Stap 1 wordt door de meeste kinderen vluchtig gedaan, stap 2 en 3 worden vaak vergeten, net als stap 5. De ervaring leert dat als kinderen deze stappen bij de verhaaltjessommen volgen, de kans zeer groot is dat ze de som tot een goed einde brengen.

NB: Dit schema is eigendom van Schoolsupport BV, behorend bij Raak Rekenlijn.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.