Op welke manier heeft de school mijn kind in beeld op rekengebied?

De school houdt alle resultaten van de methodetoetsen bij in het leerlingvolgsysteem. Hierin wordt per toetsopgave aangeven of uw kind onvoldoende, matig, voldoende of goed heeft gescoord. Het wordt per toetsopgave duidelijk waar uw kind moeite mee heeft, welke opdrachten voldoende gaan en welke opgaven goed worden beheerst. Scoort uw kind op alle onderdelen van de rekentoets goed? Dan is er wellicht ruimte voor extra uitdaging.

Ook de resultaten van de cito-toetsen komen in het leerlingvolgsysteem terecht. Er kan worden gekeken of er voldoende groei zichtbaar is ten opzichte van het vorige toetsresultaat. De resultaten van zowel de methodetoetsen, als de cito-toetsen worden door de leerkracht van uw kind gemonitord en geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald welke aanpak er met uw kind gevolgd wordt in de rekenles.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.