Vanaf welke leeftijd kan dyscalculie worden vastgesteld?

Dyscalculie kan worden vastgesteld vanaf het moment dat een kind in groep 6 zit. De reden hiervoor is dat de rekenbasis volledig gelegd moet zijn, voordat uitspraken gedaan kunnen worden over dyscalculie. De rekenbasis wordt aangeboden tot en met eind groep 5.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.