Waarom leert mijn kind de grote deelsom en niet de staartdeling?

Om goed te kunnen delen, moet een kind weten wat hij/zij aan het doen is. Hierbij maakt een kind gebruik van getalbegrip. Als je een grote deelsom maakt, reken je de deelsom uit met behulp van getalbegrip en een kind ziet hoe groot de getallen zijn die hij/zij van het begingetal af haalt. De staartdeling daarentegen is een trucje die gebruik maakt van de tafelsommen. Hierbij is het voor een kind niet duidelijk wat de waarde is van de getallen zijn die van het begingetal afgehaald worden.

In de tweede helft van groep 8 krijgen de kinderen wel staartdelingen aangeboden in de methode, omdat die werkwijze op middelbare scholen veel gebruikt wordt. Grappig om te weten is wellicht dat veel kinderen die beide manieren beheersen, toch voor de grote deelsom kiezen als ze een deelsom gaan uitrekenen, en niet voor de staartdeling.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.