Wat is getalbegrip?

Getalbegrip houdt in dat een kind weet wat de getallen betekenen, hoeveel een getal waard is en wat je ermee kan doen. Een kind zonder getalbegrip rekent aan de hand van trucjes, wat op een bepaald moment niet meer toereikend is. Het ontwikkelen van getalbegrip start als een kind heel jong is en ontwikkelt zich later op school verder in de kleuterklas.

In de rekenmethode wordt in groep 3 tot en met 8 veel aandacht besteed aan getalbegrip. Ook wordt de koppeling naar de praktijk steeds essentiƫler. Dus: waar kom je deze getallen en sommen tegen (bijvoorbeeld in een winkel) en hoe reken je er vervolgens mee?

Bij kinderen met dyscalculie ontbreekt overigens het getalbegrip, wat voor hen het rekenen moeilijk maakt.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.