Wordt de diagnose dyscalculie snel afgegeven?

Het antwoord op deze vraag is in principe ‘nee’. Van alle leerlingen in Nederland, heeft ongeveer 10% een rekenprobleem. Slechts 2 procent van de kinderen heeft een dyscalculieverklaring.  Ter vergelijking: 3 tot 5% van de kinderen heeft dyslexie, al is de inschatting dat het werkelijke percentage dyslecten hoger ligt. Op het moment dat een kind moeite heeft met rekenen kan niet direct worden gesproken van dyscalculie. In de meeste gevallen gaat het om een ernstig rekenprobleem. De leerkracht van uw kind merkt rekenproblemen op en zal ze met een intern begeleider/rekenspecialist bespreken. Op basis daarvan wordt een plan opgesteld om aan de behoeften van het kind tegemoet te komen. Voldoet een kind aan de drie criteria van dyscalculie? Dan is een onderzoek wellicht de beste vervolgstap.


Zelf een vraag insturen? Dat kan via dit formulier.