Bewerkingen, groter/kleiner dan, is (niet) gelijk aan

Bij het rekenen op de basisschool krijg je te maken met de standaard bewerkingen (plus, min, keer en gedeeld door). Die hebben ook andere namen, welke in de onderstaande video uitgelegd worden. Daarnaast heb je symbolen om aan te geven of een getal groter of kleiner dan een ander getal is. En er is een teken dat aangeeft of een getal gelijk is aan een ander getal, of juist niet.

Dat kan allemaal best verwarrend zijn, maar om hier meer van te kunnen begrijpen, kan je deze video gebruiken. Om nog eens goed te oefenen met de symbolen en bewerkingen, kan je het werkblad gebruiken. Succes!

Wil je maar één van de onderwerpen zien?
Spoel voor ‘bewerkingen’ door naar: 0.22
Spoel voor ‘groter/kleiner dan’ door naar: 2 minuut 13
Spoel voor ‘is (niet) gelijk aan’ door naar: 4 minuut 8

Hieronder kan je een werkblad downloaden om deze opgaven te oefenen.
Bewerkingen, groter/kleiner dan, is (niet) gelijk aan, werkblad

Hieronder vind je de antwoorden om het werkblad na te kijken.
Bewerkingen, groter/kleiner dan, is (niet) gelijk aan, antwoorden