Inhoud berekenen

Je kan al rekenen met lengtematen en waarschijnlijk ook wel met oppervlakte (zo niet, kijk dan de video’s metriek stelsel en rekenen met oppervlakte). In deze video gaan we nog een stap verder; ik leg uit hoe je de inhoud van iets kan uitrekenen. Daar heb je de lengtematen voor nodig, belangrijk is dat je één eenheid gebruikt (bijvoorbeeld decimeter). Heel veel succes met berekenen!